KURZY

Cvičení a manipulace s dětmi 2 měsíce – 1 rok

Dovednosti dítěte získané v prvním roce jsou pevným základem pro jeho další život. Například, jaké získá dítě stereotypy v hrubé motorice a k jakému dojde postavení těla do 15 měsíců, kdy začne chodit, takové bude postavení po celý život. K tomu se pak přidá sedavý způsob života a pak bohužel čím dál častěji a dříve řešíme různé bolesti zad.

V našich kurzech se pod vedením odborně vyškolené instruktorky naučíte s dětmi správně manipulovat a tím předcházet komplikacím, jejichž napravování je podstatně delší a náročnější. Současně zde můžete získat mnoho cenných informací a podnětů k zdravému rozvoji dítěte.

Kurzy pro děti do jednoho roku probíhají v dopoledních hodinách a trvají 60 minut.

Cvičení a programy s dětmi 1 – 4 roky

Cvičení s dětmi

V kurzech cvičení s dětmi od 1 do 4 let dále rozvíjíme všechny oblasti vývoje dítěte, a to jak oblast pohybovou, rozumovou, tak i sociální. Cvičíme s písničkami a říkankami, na míčích a s různými pomůckami, zpíváme, vyrábíme, malujeme a učíme se poznávat svět. Rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku. Nezanedbatelný je i rozvoj sociální oblasti. Děti si zvykají na kolektiv, poznávají nové kamarády, ale i dospěláky a tím jsou lépe připraveny na vstup do MŠ. Rovněž pro maminky je to příjemné zpestření každodenního stereotypu a příležitost sdílet podobné radosti i starosti s ostatními.

Kurzy pro děti od 1 do 4 let probíhají v dopoledních hodinách a trvají 75 minut.

Montessori pedagogika 1 – 12 let

Naše centrum jsme rozšířili o montessori pedagogiku. Obec Pražmo získala dotaci z EU, díky které máme celou učebnu vybavenou speciálními montessori pomůckami. Proto se naše aktivity rozšíříly i do odpoledních hodin a nabízíme tak i prostor dětem jak školkovým tak i školním.

Montessori pedagogika je již sto let starý propracovaný systém výuky, který je v zahraničí hojně používaný. Za posledních 20 let se i u nás rozšiřuje a zájem o něj stále roste. Vzhledem k individuálnímu přístupu, který je zde jedním z hlavních kritérií, je vhodný pro všechny děti. Velký přínos má rovněž pro děti nadané, ale i handicapované, které se v běžné škole jen těžko zařazují.

Montessori pedagogika používá názorné didaktické pomůcky, které v sobě obsahují vždy zpětnou vazbu – dítě samo pozná, kdy úkol úspěšně dokončilo. Materiály a pomůcky jsou připraveny tak, aby si dítě vždy samo mohlo zkontrolovat správnost řešení, najít a opravit chybu. Vlastní chyby tak napomáhají v dalším učení.

Montessori kurzy probíhají v odpoledních hodinách a trvají 2 hodiny.

Tento projekt

„ZAVEDENÍ INOVAČNÍCH PŘÍSTUPŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“

JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ
Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA

v rámci osy IV. LEADER
opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Programu rozvoje venkova ČR

EU
LEADER
MAS Pobeskydí
Program rozvoje venkova

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí